Skip to main content
Müşteri Hizmetleri: (800) 626-7096
Müşteri Hizmetleri: +49-212-701-1
Türkçe

Pick your region

Tedarikçi Standartları ve Prosesleri

Accuride Corporation, tedarikçilerimizin hem bizimle hem de küresel toplulukla nasıl iş yaptığı hususunda yüksek beklentiler içindedir. Bütün bir tedarik zincirinde mülkiyetin toplam maliyetinin düşük kalmasıyla birlikte en yüksek kalite standartlarını istiyoruz.

Küresel Tedarikçi Kalite Kılavuzu

Accuride Corporation'ın sürekli gelişim kararlılığı kapsamında tedarikçilerimizin Küresel Tedarikçi Kalite Kılavuzunun tüm hususlarını incelemelerini ve bunlara bağlı kaldıklarını göstermelerini bekliyoruz.

Global Tedarikçi Kalite El Kitabı

Tedarikçi Portalı Dökümantasyonu

Accuride, tedarikçilerle olan kendi etkileşimlerinde ERP sistemi Plex kullanır. Her bir tedarikçinin, günübirlik işlerimizin yürütülmesinde ve ortaya çıkabilecek herhangi bir kaygının ele alınmasında yardımcı olması için sistemimizde bir profili bulunur.

Bilgisayar Ayarları

BT-dışındaki bir kullanıcının, Plex İmalat Bulutunu başarıyla başlatacak şekilde kendi bilgisayarını nasıl ayarlayabileceğini açıklar.

Bilgisayar Ayarlarını İndir

İnternetten Yayınlar

Açık satınalım siparişlerine ve kurumunuzun yayınlarına karşılık nasıl arama ve sevkiyat yapılacağını açıklar.

Çevrimiçi Sürümleri İndirin

Tedarikçi PPAP

Accuride'dan kurumunuza aktif tedarikçi üretimi kısmi onay sürecinin (PPAP) nasıl görüntüleneceğini, yönetileceğini ve yanıtlanacağını açıklar.

Tedarikçi PPAP indirin

Tedarikçi Kaygıları (8D/CAPA)

Accuride'dan kurumunuza aktif tedarikçi kaygılarının nasıl görüntüleneceğini, yönetileceğini ve yanıtlanacağını açıklar.

Tedarikçi Endişelerini İndirin

Masrafların Telafisi (COPE)

Accuride'dan kurumunuza aktif tedarikçi masraf telafisi taleplerinin nasıl görüntüleneceğini, yönetileceğini ve yanıtlanacağını açıklar.

Maliyet Kurtarma'yı İndirin

Tedarikçi Ürün/Proses Değişikliği Bildirimleri (PPCN)

Tedarikçiler tarafından başlatılan Ürün/Proses Değişikliği Bildirimlerine yönelik iş talimatları.

Tedarikçi Ürününü İndir / İşlem Değişikliği Bildirimleri

Tedarikçi Sapması

Tedarikçiler tarafından başlatılan Sapmalara yönelik iş talimatları.

Tedarikçi Sapmasını İndir

Tedarikçi EDI Nitelikleri

Elektronik Veri Alışverişi (EDI) kabiliyeti olan tedarikçiler aşağıdaki EDI belge formatlarını destekliyor olabilirler.

ASN 856 EDI Nitelikleri (PDF), Accuride tesislerine yapılacak sevkiyatlar için Sevkiyat İhbarının / Manifesto İşlem Setinin (856) formatını açıklamakta ve veri içeriğini tespit etmektedir.

P-100 Formu Ürün Prosesinde Değişiklik Bildirimi

Bu form, AIAG PPAP 4üncü baskı Tablo 1.3 uyarınca üründeki / prosesteki her türlü değişiklik hakkında Accuride'a ihbarda bulunmak için kullanılacaktır. Yazılı onay alınıncaya kadar değişiklikler uygulamaya geçirilmeyecektir. SÖZLÜ TALEPLER / ONAYLAR KABUL EDİLMEZ.

Form P-100 Ürün İşlem Değişikliği Bildirimi  

P-101 Formu Tedarikçi Sapma Talebi Formu

Bu form, bir Accuride işletmesine uyumsuz malzeme sevkiyatından önce bir sapmayı yazılı olarak talep etmek üzere kullanılacaktır. Bu formu doldurun ve Alıcıya ve/veya Kalite Mühendisine / Yöneticisine e-postayla gönderin. Accuride işletme biriminin yetkili temsilcilerinden yazılı bir cevap alınıncaya kadar ürün sevkedilemez / teslim alınamaz. SÖZLÜ TALEPLER / ONAYLAR KABUL EDİLMEZ.

Form P-101 Accuride Corporation Tedarikçi Sapma Talebi  

Gizlilik ve İfşa Etmeme Sözleşmesi

Her tedarikçi, talep üzerine Accuride'ın Gizlilik ve İfşa Etmeme Sözleşmesini kabul etmek zorundadır.

Gizlilik ve Gizlilik Sözleşmesi - Karşılıklı

Gizlilik ve Gizlilik Sözleşmesi - Tek Yön

Hükümler ve Koşullar

Accuride'ın standart Hükümler ve Koşulları malzemelerin, üretim parçalarının, aletlerin, servis parçalarının veya diğer malların ya da hizmetlerin bütün tedarikçileri için geçerlidir.

Doğrudan Malzeme Tedarikçileri

Sermaye Ekipmanı Tedarikçileri

Servis sağlayıcıları

Yüklenici Hizmetleri

Küresel Tedarikçi Kalite Kılavuzumuz veya tedarikçiyle ilgili herhangi bir standart veya proses hakkında sorunuz olursa lütfen mevcut Accuride Tedarik Zinciri temsilcinizle temasa geçin veya buraya tıklayın.