Skip to main content
Müşteri Hizmetleri: (800) 626-7096
Müşteri Hizmetleri: +49-212-701-1
Türkçe

Pick your region

Çevre Sağlığı ve Güvenliği (EHS)

Her bir Accuride Corporation tesisinin kendi işletme ortamına ve mesleki risklerine özel Çevre, Sağlık ve Emniyet (EHS) prosedürleri olsa da bütün Accuride bağlı kuruluşlarının tüm tesisleri Kurumsal EHS Politikamıza uygun olarak faaliyet göstermektedir:

Sorumluluk Anlayışımıza... Güvenin
  • Çevrenin korunması ve çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve içinde çalıştığımız toplulukların sağlığı, emniyeti Accuride’in en kritik kaygıları arasındadır.
  • Emniyetli ve sağlıklı bir işyeri sağlayacağız, çevreyi koruyacağız ve sözkonusu çevre, sağlık ve emniyet konularının şirketin işlerinin planlamasına ve yürütmesine dahil edilmesini güvenceye alacağız. İşlerimizi şirketin ve yürürlükte olan diğer tüm çevre, sağlık ve emniyet yönetmeliklerine uygun olarak yürüteceğiz.
  • Bu politikaya bağlı kalmak, her bir Accuride çalışanının sorumluluğudur.

Bu belge sadece yönetimin ve çalışanların bütün çevre yasalarına bağlı kalmasını güvenceye alma sorumluluğunu değil ama aynı zamanda zamanında eğitim ve öğretim ile birlikte gerekli prosesleri, uygulamaları ve yöntemleri kullanmak suretiyle tehlikesiz bir işyeri oluşturma sorumluluğunu da kapsar.