Skip to main content
Müşteri Hizmetleri: (800) 626-7096
Müşteri Hizmetleri: +49-212-701-1
Türkçe

Pick your region

Sürdürülebilirlik

Sağlıklı topluluk oluşumuna katkı

Topluluklarımıza bağlılık.

Sürdürülebilirlik çoğu zaman, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden taviz vermeksizin şimdiki zamanın ihtiyaçlarını karşılama olarak tanımlanır. Başlıca üç dayanağı vardır: ekonomik, çevresel ve sosyal. Bu üç dayanak gayriresmi olarak insanlar, gezegen ve kâr olarak anılır.

Sürdürülebilirlik Raporunu Görüntüle