Topluluklarımıza bağlılık.

Sürdürülebilirlik çoğu zaman, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden taviz vermeksizin şimdiki zamanın ihtiyaçlarını karşılama olarak tanımlanır. Başlıca üç dayanağı vardır: ekonomik, çevresel ve sosyal. Bu üç dayanak gayriresmi olarak insanlar, gezegen ve kâr olarak anılır.

Sürdürülebilirlik Raporunu Görüntüle